Case StudyTips

8 xu hướng quảng cáo trong năm 2023: Sự lên ngôi của quảng cáo video và truyền thông mạng xã hội

Đại dịch qua đi và hàng loạt sự kiện thiên nga đen diễn ra đã thay đổi hành vi của người tiêu dùng và cách các nhà quảng cáo hoạt động. Nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp, marketer lẫn chuyên gia quảng cáo thực hiện quảng cáo hiệu quả, trang Finances Online đã nghiên cứu và dự đoán 8 xu hướng trong năm 2023.

Theo Finances Online

Lý Tú Nhã

Related Articles

Back to top button