Brand Marketing

Doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận của Thế Giới Di Động chỉ tăng 1%

Digital Marketing Cần Thơ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, 5 tháng đầu năm công ty thu về hơn 59.324 tỉ đồng doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh đóng góp 81,1%, tương đương khoảng 48.100 tỉ đồng. Chuỗi Bách hoá Xanh cũng thu về 10.500 tỉ đồng, chiếm 17,7% tổng doanh thu của công ty trong 5 tháng đầu năm 2022. Còn lại là đến từ các mảng kinh doanh khác.

Theo Thế Giới Di Động, kết quả tăng trưởng doanh thu của Công ty đến từ nhiều động lực tăng trưởng. Đầu tiên là đến từ sự tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ đối với chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh. Thứ hai là đến từ việc mở mới 371 cửa hàng Điện máy Xanh Supermini; 36 cửa hàng Topzone và 101 nhà thuốc An Khang trong 5 tháng đầu năm 2022. Bên cạnh đó, tổng doanh thu còn được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh ở mảng online với mức tăng trưởng doanh thu 122% so với cùng kỳ 2021.

Kết quả kinh doanh trong 5 tháng đầu năm của Thế Giới Di Động
Nguồn: MWG

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dù doanh thu tăng hơn 14% trong 5 tháng đầu năm nhưng lợi nhuận sau thuế của Thế Giới Di Động chỉ đạt mức tăng trưởng 1% so với cùng kỳ 2021, đạt 2.202 tỉ đồng. Biên lợi nhuận ròng luỹ kế của Công ty đạt 3,7%, thấp hơn mức hơn 4% của cùng kỳ 2021, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cũng chậm hơn so với mức độ tăng trưởng của doanh thu.

Thế Giới Di Động cho biết, do trong 5 tháng đầu năm 2022, chi phí hàng hoá đầu vào và chi phí vận hành của Công ty tăng do ảnh hưởng của lạm phát. Chi phí tăng trong khi Thế Giới Di Động chủ động giữ giá bán cạnh tranh nhằm chia sẻ khó khăn và thu hút khách hàng cũng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Công ty. Cùng với đó, các chi phí tác động ngắn hạn như Bách hoá Xanh thay đổi layout, xử lý cửa hàng hoạt động kém hiệu quả và các chuỗi thanh lý bán hàng chậm để đảm bảo tồn kho lành mạnh cũng tác động đến kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Như vậy, tổng kết 5 tháng đầu năm 2022, Thế Giới Di Động đã thực hiện được lần lượt 42% và 35% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cả năm 2022.

 

 

 

Related Articles

Back to top button