Brand Marketing

Thế Giới Di Động tăng vốn cho công ty con mới thành lập lên gần 14.000 tỉ đồng để mua cổ phần Bách hoá Xanh

Digital Marketing Cần Thơ

Thế Giới Di Động góp thêm 13.890 tỉ đồng Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách hoá Xanh. Thế Giới Di Động cũng chuyển nhượng 100% chuỗi thực phẩm Bách hoá Xanh cho Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách hoá Xanh.

Đầu tư Thế Giới Di Động công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách hoá Xanh thêm 13.890 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong tháng 5. Mục đích tăng vốn để mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Bách hoá Xanh và phục vụ kế hoạch kinh doanh.

Đồng thời, HĐQT Thế Giới Di Động cũng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn Công ty cổ phần thương mại Bách hoá Xanh (chủ sở hữu chuỗi bán lẻ thực phẩm Bách hoá Xanh) cho Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách hoá Xanh. Số lượng cổ phần chuyển nhượng 1,28 tỷ đơn vị, giá 12.825 tỉ đồng. Thời điểm thực hiện trong tháng 5 và 6.

Doanh nghiệp mới thành lập Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách hoá Xanh vào tháng 5 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng. Sau khi Thế Giới Di Động đầu tư thêm, vốn công ty này sẽ tăng lên 13.900 tỉ đồng. Mục tiêu thành lập công ty con này là mua lại cổ phần chuỗi Bách hoá Xanh, mở đường cho chuỗi tiến hành chào bán riêng lẻ và IPO.

Theo kế hoạch, chuỗi thực phẩm Bách hoá Xanh sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ tối đa 20%, thời điểm thực hiện trong giai đoạn 2022-2023.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động cho biết có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của chuỗi Bách hoá Xanh nên doanh nghiệp sẽ chọn 1 đơn vị tư vấn để đảm bảo tính minh bạch. Đồng thời, dù HĐQT đưa ra tờ trình tỷ lệ phát hành tối đa 20% nhưng ưu tiên phương án bán với tỷ lệ thấp hơn.

Liên quan đến khi nào IPO chuỗi Bách hoá Xanh, ông Tài khẳng định chỉ khi quy mô doanh thu, thị phần và lợi nhuận ổn định.

Trong năm 2022, chuỗi Bách hoá Xanh tạm ngưng mở mới để tập trung cải thiện quản trị, tăng trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ để thu hút người dùng. Những thay đổi này sẽ là nền tảng cho kế hoạch mở rộng ra toàn quốc từ 2023 của chuỗi.

Quý đầu năm, chuỗi Bách hoá Xanh đạt 6.040 tỉ đồng doanh thu, tăng 2% so với quý I/2021. Chuỗi có 2.127 cửa hàng tính đến cuối quý, mở mới 360 cửa hàng. 50% trong tổng số cửa hàng hiện tại đang có EBIT dương với doanh số ổn định khoảng 1,2 tỉ đồng/cửa hàng/tháng và đạt trung bình khoảng 6-7%.

 

 

 

Related Articles

Back to top button